Nowości

Jury Stypendium Praktyka ogłasza trzech finalistów!

6 grudnia 2018 r. zakończyła się rekrutacja do Stypendium Praktyka organizowanego przez Fundację im. Stefana Kuryłowicza. Jury w składzie socjolog Maciej Frąckowiak, arch. Przemo Łukasik, arch. Dorota Szlachcic, arch. Jakub Wacławek, arch. Aleksandra Wasilkowska oraz Agnieszka Olędzka – ekspert doradczy z Hörmann Polska sp. z o.o.  oceniło zgłoszone projekty według poniższych kryteriów:

  1. jakość i oryginalność projektu (20%)
  2. umiejętność identyfikacji problemu (25%)
  3. odpowiedź na postawiony problem (30%)
  4. funkcja miastotwórcza / społeczna (15%)
  5. wykonalność/ potencjał znalezienia partnerów/ sponsorów (10%)

Wybór finałowych prac okazał się trudnym zadaniem ze względu na różnorodność nadesłanych koncepcji. Do II etapu Stypendium Praktyka Jury wybrało trzy prace:

 

  1. Wiktor Kudzin – Mur Gdański (P_2018_7215)
  2. Artur Zakrzewski i Konrad Weka – Reinterpretacja funkcji śmietników osiedlowych (P_2018_7258)
  3. Agnieszka Dąbek – Oddział Warszawa (P_2018_7730)

 

UZASADNIENIE

Mur Gdański (zgłoszenie P_2018_7215) 

Uwagę Jury zwróciło dostrzeżenie murów miejskich w Gdańsku jako przestrzennej całości, mimo ich bieżącego poszatkowania na zbiór podwórek i przestrzeni półpublicznych. Wartościowa wydała się  także propozycja, by do historycznego muru podejść z szacunkiem, ale bez nabożności. Dostrzegamy potencjał, jaki drzemie we wpleceniu tej tkanki w codzienność współczesnego miasta. Problematyka jest także bardzo aktualna wobec współczesnego dyskursu publicznego. Jego realizacja wymagać będzie od architekta dużej empatii i wrażliwości. Wyzwaniem również będzie śmiałe założenie związane z odtworzeniem przestrzeni dookoła muru jako jedna całość (stanowiącą w zamierzeniu także atrakcję turystyczną), tak aby nie skończyło się standaryzacją tej kulturowo zróżnicowanej przestrzeni oraz wprowadzeniem weń praktyk, które niewiele mają wspólnego z obecnymi zwyczajami jej użytkowników.

 

Reinterpretacja funkcji śmietników osiedlowych (zgłoszenie P_2018_7258) 

Jesteśmy od dawna społeczeństwem konsumpcyjnym, otacza nas nadprodukcja przedmiotów i deficyt przestrzeni do ich gromadzenia. Autorzy pracy zauważyli, że wystawka (czyli sposób pozbywania się zbędnych, nieużytecznych przedmiotów) daje im drugie życie i staje się alternatywą dla tradycyjnego obiegu. Odzyskiwanie cennych wciąż jeszcze rzeczy jest zjawiskiem kulturowym. Wystawka może z czasem wytworzyć własne reguły i architekturę. Przywrócony potencjał przedmiotu wymaga jednak odpowiedniej przestrzeni i społecznej inicjatywy.

Czy będzie to doskonale zorganizowany miejski kontener czy raczej nowy rodzaj miejsca publicznego, zobaczymy.

 

Oddział Warszawa (zgłoszenie P_2018_7730)

Wizja zmedykalizowanego miasta przyszłości rodem z serialu „Black Mirror”. Projekt przedstawia nam przyszłość tylko pozornie oddaloną. Jak donosi Autor/ka zgodnie z prognozami demograficznymi już w 2050 roku na jednego wnuka przypadać będzie dwoje i pół dziadków. Spekulując na temat przyszłości starzejącego się społeczeństwa Autorka koncepcji stworzył/a przenikliwe studium typologii architektury przyjaznej seniorom. Jury doceniło trafność analizy i przedstawionych rozwiązań widząc olbrzymi potencjał rozwinięcia projektu  i stworzenia fragmentu miasta dla seniorów lub/i szczegółowego katalogu nowych rozwiązań im dedykowanych.

„Oddział Warszawa” ma szanse stać się niezwykle ciekawym lustrem, odbijającym sposób organizacji miast przyszłości.

 

Rozpoczął się Konkurs TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2018

Ruszył nabór zgłoszeń do Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2018. Jak co roku Fundacja im. Stefana Kuryłowicza poszukuje śmiałych i nowatorskich tekstów teoretycznych badających relacje architektury i kultury oraz ciekawych i odpowiedzialnych społecznie projektów architektonicznych zmierzających do poprawienia jakości przestrzeni publicznej w Polsce. Zgłoszenia można przesyłać do 6 grudnia za pomocą formularza znajdującego się na stronie Fundacji.

Celem programów Fundacji im. Stefana Kuryłowicza jest zarówno wspieranie twórczości młodych, kreatywnych i poszukujących architektów, umacnianie w nich postawy odpowiedzialności za ład architektoniczno-urbanistyczny, jak i podejmowanie prób rozpoznawania współczesnych problemów przestrzeni publicznej oraz wypracowywania odważnych i uwzględniających potrzeby społeczności lokalnych rozwiązań tych problemów. Konkurs TEORIA i Stypendium PRAKTYKA pomyślane zostały jako uzupełniające się inicjatywy, które nie tylko poszukują świeżego spojrzenia na architekturę, ale także nowego języka, który umiałby owo spojrzenie komunikować odbiorcy.

W tym roku Konkurs TEORIA oraz Stypendium PRAKTYKA ruszyły w październiku. Ta zmiana w terminarzu programów Fundacji im. Stefana Kuryłowicza pokierowana jest przede wszystkim próbą jeszcze szerszego dotarcia do młodych ludzi, studentów, którzy po wakacyjnej przerwie powracają na uczelnie z nowymi, śmiałymi pomysłami. Zależy nam na tym, aby mieli oni możliwość zaprezentowania tych koncepcji, opowiedzenia własnym głosem o swoich architektonicznych wizjach i poszukiwaniach – mówi prof. Ewa Kuryłowicz.

Stypendium PRAKTYKA

Stypendium PRAKTYKA to trwający sześć miesięcy program, w ramach którego zwycięski projektant lub zespół otrzymuje finansową (16 000 zł) i merytoryczną pomoc w opracowywaniu zgłoszonej koncepcji architektonicznej. Fundacja im. Stefana Kuryłowicza poszukuje oryginalnych pomysłów na ulepszenie przestrzeni publicznej dowolnie wybranego miasta w Polsce. Zgłoszenia oceniać będzie jury w składzie: Przemo Łukasik, Dorota Szlachcic, Jakub Wacławek, Aleksandra Wasilkowska, Maciej Frąckowiak oraz ekspert wspomgający Aleksandra Olędzka (Hörmann Polska).

Konkurs TEORIA

Konkurs TEORIA to program, w ramach którego zwycięski tekst w ciekawy i nowatorski sposób podejmujący tematykę związków architektury i kultury opublikowany zostanie w formie dwujęzycznej książki. Ukaże się ona w październiku przyszłego roku nakładem Wydawnictwa Fundacji im. Stefana Kuryłowicza. Laureat Konkursu TEORIA otrzyma ponadto nagrodę finansową w wysokości 3 500 zł. Prace oceniać będzie jury w składzie:

Ewa P. Porębska, Agnieszka Jacobson-Cielecka, Grzegorz Piątek, Jacek Purchla, Bogna Świątkowska, Marta Urbańska.

 

WYNIKI

Wyniki I etapu Stypendium PRAKTYKA ogłoszone zostaną 15 stycznia 2019 roku, natomiast zwycięski projekt Stypendium PRAKTYKA oraz nazwisko laureata Konkursu TEORIA poznamy 26 marca. Prace w obu programach można nadsyłać do 6 grudnia 2018 roku. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły co najmniej I stopień studiów architektonicznych, a także nie skończyły 40 lat. Rejestracja uczestników odbywa się za pośrednictwem prostych formularzy zgłoszeniowych dostępnych na stronie Fundacji im. Stefana Kuryłowicza. Zgłoszenia do programów są anonimowe. Formularze oraz regulaminy dostępne są pod adresami:

Konkurs TEORIA: www.fundacja-sk.pl/programy/teoria/
Stypendium PRAKTYKA: www.fundacja-sk.pl/programy/praktyka/

ORGANIZATOR
Fundacja im. Stefana Kuryłowicza

PATRONI MEDIALNI
Architektura-Murator, Builder, Notes Na 6 Tygodni, ARCH

OPIEKA MEDIALNA
SZUSTOW. Kultura i Komunikacja

 

Kontakt dla mediów:
Majka Duczyńska
SZUSTOW. KULTURA I KOMUNIKACJA
www.szustow.com
tel. 669 663 966
m.duczynska@szustow.com

W 2018 roku nabór zgłoszeń do Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA rusza w październiku. Ogłaszamy tegoroczny skład Jury.

W 2018 roku nabór zgłoszeń do Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2018 rusza w październiku. Fundacja im. Stefana Kuryłowicza od 2012 roku wspiera odważną i odpowiedzialną twórczość architektoniczną. Szczególną formą realizacji celów Fundacji jest nagroda im. Stefana Kuryłowicza przyznawana w dwóch kategoriach – projektowej i teoretycznej.

Najlepszy esej w Konkursie TEORIA wybierze jury w składzie: Ewa P. Porębska – członkini Rady Fundacji im. Stefana Kuryłowicza, redaktor naczelna miesięcznika „Architektura-murator”, Grzegorz Piątek – architekt, krytyk i historyk architektury, Jacek Purchla – historyk sztuki i ekonomista, specjalista z zakresu dziedzictwa kulturowego i historii miast, Bogna Świątkowska – dziennikarka i promotorka kultury, Marta Urbańska – architektka, historyczka i krytyczka architektury, wykładowczyni Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz nowa osoba w jury Agnieszka Jacobson-Cielecka  –  dyrektor artystyczna School of Form (kierunek wzornictwo na Uniwersytecie SWPS), kuratorka licznych wystaw designu, dziennikarka i animatorka wydarzeń promujących design.

Projekty nadesłane w ramach Stypendium PRAKTYKA ocenią: Przemo Łukasik – architekt, triathlonista, społecznik śląski, Dorota Szlachcic – architektka, laureatka Honorowej Nagrody SARP Wrocław 2015, Jakub Wacławek – architekt, członek Rady Fundacji im. Stefana Kuryłowicza i Aleksandra Wasilkowska – architektka, urbanistka, scenografka. Do składu jury dołączył Maciej Frąckowiak – socjolog, autor tekstów, kurator i inicjator działań w tych obszarach, stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2017).

Szczegóły programów Fundacji im. Stefana Kuryłowicza wkrótce.

 

 

Transmisja wykładu Odile Decq na żywo

Gościem czwartego wykładu z cyklu „Od wizji do projektu” organizowanego przez Fundację im. Stefana Kuryłowicza będzie Odile Decq. Wykład odbędzie się 23 marca 2018 roku w Centrum Konferencyjnym POLIN (ul. Anielewicza 6, Warszawa).

W związku z dużym zainteresowaniem wydarzeniem Fundacja im. Stefana Kuryłowicza postanowiła udostępnić transmisję wydarzenia w technologii live stream. Transmisję będzie można oglądać na stronie: https://www.fundacja-sk.pl/

 

(więcej…)