Teoria

teoria

Konkurs TEORIA to program dla młodych architektów, w ramach którego zwycięski tekst o tematyce relacji architektury i kultury, zostanie opublikowany w dwujęzycznej serii wydawniczej Architektura Kultury Kultura Architektury. Każda edycja konkursu kończy się publiczną prezentacją książki.

Jury Konkursu TEORIA 2017:
Ewa P. Porębska
Grzegorz Piątek
Jacek Purchla
Filip Springer
Bogna Świątkowska
Marta Urbańska

Harmonogram konkursu:

24 Kwiecień 2017 – ogłoszenie V edycji Konkursu TEORIA
24 kwiecień 2017 – 30 czerwiec 2017 – termin na zadawanie pytań
14 lipca 2017 – ostateczny termin na udzielanie odpowiedzi na złożone pytania
24 kwiecień 2017 – 31 lipiec 2017 – rejestracja uczestników Konkursu i złożenie materiałów konkursowych
31 Lipiec 2017 – ostateczny termin nadsyłania prac
01 Sierpień 2017 – 06 Październik 2017 – prace Jury
11 Październik 2017 – ogłoszenie wyników
18 Październik 2017 – 28 Luty 2018 – prace nad publikacją
Marzec 2018 – prezentacja laureata podczas IV wykładu “Od wizji do projektu”

 

 

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Wykształcenie/Nazwa uczelni/Rok ukończenia

Adres pocztowy do korespondencji

Adres e-mail

Telefon

Temat pracy (do 50 znaków)

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Wykształcenie/Nazwa uczelni/Rok ukończenia

Adres pocztowy do korespondencji

Adres e-mail

Telefon


Adres e-mail

ID (otrzymane w mailu)

Załącz pracę (format pdf, nie więcej niż 10MB, objętość pracy: min.1 - max.2 arkusze wydawnicze, w tym grafika min. 1/3 - max 1/2 objętości pracy)

Oświadczam, że praca zgłoszona na konkurs jest moim autorskim dziełem i nie była nigdzie przedtem publikowana. Akceptuję Regulamin Konkursu Teoria oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji.

Tak, zgadzam się z powyższym oświadczeniem