Inauguracja Fundacji

We wtorek, 26 marca 2013 na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, odbyła się uroczysta Inauguracja działalności Fundacji. Organizatorzy oraz licznie przybyli goście stworzyli niepowtarzalną atmosferę, która podkreśliła charakter tego wydarzenia. Wygłoszone przemówienia oraz pokaz filmu o Patronie przyniosły chwile wzniosłe, zabawne i sentymentalne. Na zakończenie wszyscy goście zostali zaproszeni na poczęstunek i symboliczną lampkę wina.

Szczegółowe sprawozdanie:
W dniu 26 marca 2013r. odbyła się uroczysta Inauguracja działalności Fundacji im. Stefana Kuryłowicza w Sali Pawilonu Rzeźby na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, gromadząc znamienitych gości w osobach:

Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej prof. Jana Szmidta, przedstawiciela Rektora Uniwersytetu Warszawskiego Dziekana Wydziału Neofilologii prof. Remigiusza Foryckiego, przedstawicieli władz samorządowych m.st. Warszawy w tym Wiceprezydenta Jacka Wojciechowicza, reprezentantów Inwestorów, którzy współpracowali ze ŚP. Profesorem Stefanem Kuryłowiczem, kontynuujących współpracę z pracownią Kuryłowicz & Associates, delegatów władz Wydziałów Architektury z Gdańska, Gliwic i Poznania oraz licznych przedstawicieli środowiska zawodowego, mediów, doktorantów i studentów.

Wszystkich zgromadzonych gości powitał Prezes Zarządu Fundacji Pan Michał Kuryłowicz. W swoim wystąpieniu przedstawił cel powołania Fundacji. Podkreślił, że poza upamiętnieniem postaci profesora Stefana Kuryłowicza i jego dorobku, Fundacja ma przede wszystkim wspierać odważną twórczość architektoniczną. Przypomniał również o symbolice wyboru daty inauguracji, która pokrywa się z dniem urodzin Patrona i datą powołania samej Fundacji. Następnie głos zabrała Przewodnicząca Rady profesor Ewa Kuryłowicz, która podziękowała wszystkim zebranym za przybycie. W dalszej kolejności zapoznała zebranych z przedstawicielami grona Przyjaciół Fundacji w tym:

Krzysztofem Trzeciakowskim Dyrektorem Gabinetu Politycznego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, Ministrem Olgierdem Dziekońskim z Kancelarii Prezydenta RP, Panią Bożeną Walter – Prezesem Fundacji TVN „Nie jesteś sam„ i towarzyszącą Jej Dyrektor Biura Fundacji Panią Dominiką Świerczewską, Prezesem Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP arch. Mariuszem Ścisło, Dyrektorem Państwowego Muzeum Etnograficznego Adamem Czyżewskim wraz z małżonką Elżbietą, Dziekanem Wydziału Architektury PW prof. Stefanem Wroną, Prezesem Firmy Koło Panem Przemysławem Powalaczem, Panem Zbigniewem Pilch ze Stowarzyszenia Producentów Cementu oraz Panią Jolantą Lessig z firmy Pilkington Polska

Pani profesor Ewa Kuryłowicz wyraziła podziękowania za uzyskaną pomoc w ramach współpracy z Fundacją, w szczególności Pani Agnieszce Tratkiewicz-Nawrockiej z Agencji KaNon i Panu Adamowi Widmańskiemu, twórcy strony internetowej Fundacji. Równocześnie zwróciła się do pozostałych gości zachęcając ich do aktywnego wspierania statutowej działalności Fundacji. Przewodnicząca przybliżyła sylwetki osób wchodzących w skład Rady Fundacji przedstawiając zebranym obecnych na Inauguracji jej członków:

Panią Ewę P.Porębską – Redaktor Naczelną miesięcznika Architektura-murator, prof. Jacka Purchlę – Dyrektora Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, arch. Jakuba Wacławka, Mec. Jana Wiśniewskiego, arch. Piotra Kuczyńskiego w-ce prezesa K&A Warszawa i Pana Marka Kuryłowicza Prezesa K&A Wrocław.

Na koniec o zabranie głosu poprosiła gości specjalnych tj.:

– Kierownika Biura Politycznego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pana
Krzysztofa Trzeciakowskiego
– W-ce prezydenta miasta Warszawy Jacka Wojciechowicza
– JM Rektora PW prof. Jana Szmidta
– Dziekana WAPW profesora Stefana Wronę
– Prezesa SARP arch. Mariusza Ścisło

Po wystąpieniach gości mikrofon został przekazany architektowi Piotrowi Kuczyńskiemu – członkowi Rady, który szczegółowo przedstawił misję Fundacji. Odwołując się do postawy zawodowej Patrona zaakcentował, że aktywność Fundacji ma skupiać się wszędzie tam, gdzie kształtuje się twórcza myśl i gdzie powstają wizje nowej przestrzeni oraz tam, gdzie opisuje je teoretyczna refleksja. Omówił również zasady organizowanych przez Fundację konkursów w kategoriach Teoria i Praktyka i przypomniał o terminie składania prac teoretycznych wyznaczonym na 26 czerwca br. podczas gdy rejestracja trwa do 1 czerwca tego roku.

Na koniec głos zabrał Marek Kuryłowicz – Członek Rady Fundacji, który jeszcze raz podziękował wszystkim za przybycie i zaprosił na projekcję filmu o profesorze Stefanie Kuryłowiczu „Wnętrze architekta” zrealizowanego w roku 2010 przez Centrum Łowicka. Zachęcił również do oglądania programu Dzień dobry TVN w dniu 27 marca poświęconego Patronowi Fundacji z udziałem Pana Ministra Bogdana Zdrojewskiego i Przewodniczącej Rady Fundacji prof. Ewy Kuryłowicz. Na koniec wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek i lampkę wina.

W dziale GALERIA można znaleźć zdjęcia z inauguracji:
Galeria zdjęć z inauguracji