Jury Stypendium Praktyka ogłasza trzech finalistów!

6 grudnia 2018 r. zakończyła się rekrutacja do Stypendium Praktyka organizowanego przez Fundację im. Stefana Kuryłowicza. Jury w składzie socjolog Maciej Frąckowiak, arch. Przemo Łukasik, arch. Dorota Szlachcic, arch. Jakub Wacławek, arch. Aleksandra Wasilkowska oraz Agnieszka Olędzka – ekspert doradczy z Hörmann Polska sp. z o.o.  oceniło zgłoszone projekty według poniższych kryteriów:

  1. jakość i oryginalność projektu (20%)
  2. umiejętność identyfikacji problemu (25%)
  3. odpowiedź na postawiony problem (30%)
  4. funkcja miastotwórcza / społeczna (15%)
  5. wykonalność/ potencjał znalezienia partnerów/ sponsorów (10%)

Wybór finałowych prac okazał się trudnym zadaniem ze względu na różnorodność nadesłanych koncepcji. Do II etapu Stypendium Praktyka Jury wybrało trzy prace:

 

  1. Wiktor Kudzin – Mur Gdański (P_2018_7215)
  2. Artur Zakrzewski i Konrad Weka – Reinterpretacja funkcji śmietników osiedlowych (P_2018_7258)
  3. Agnieszka Dąbek – Oddział Warszawa (P_2018_7730)

 

UZASADNIENIE

Mur Gdański (zgłoszenie P_2018_7215) 

Uwagę Jury zwróciło dostrzeżenie murów miejskich w Gdańsku jako przestrzennej całości, mimo ich bieżącego poszatkowania na zbiór podwórek i przestrzeni półpublicznych. Wartościowa wydała się  także propozycja, by do historycznego muru podejść z szacunkiem, ale bez nabożności. Dostrzegamy potencjał, jaki drzemie we wpleceniu tej tkanki w codzienność współczesnego miasta. Problematyka jest także bardzo aktualna wobec współczesnego dyskursu publicznego. Jego realizacja wymagać będzie od architekta dużej empatii i wrażliwości. Wyzwaniem również będzie śmiałe założenie związane z odtworzeniem przestrzeni dookoła muru jako jedna całość (stanowiącą w zamierzeniu także atrakcję turystyczną), tak aby nie skończyło się standaryzacją tej kulturowo zróżnicowanej przestrzeni oraz wprowadzeniem weń praktyk, które niewiele mają wspólnego z obecnymi zwyczajami jej użytkowników.

 

Reinterpretacja funkcji śmietników osiedlowych (zgłoszenie P_2018_7258) 

Jesteśmy od dawna społeczeństwem konsumpcyjnym, otacza nas nadprodukcja przedmiotów i deficyt przestrzeni do ich gromadzenia. Autorzy pracy zauważyli, że wystawka (czyli sposób pozbywania się zbędnych, nieużytecznych przedmiotów) daje im drugie życie i staje się alternatywą dla tradycyjnego obiegu. Odzyskiwanie cennych wciąż jeszcze rzeczy jest zjawiskiem kulturowym. Wystawka może z czasem wytworzyć własne reguły i architekturę. Przywrócony potencjał przedmiotu wymaga jednak odpowiedniej przestrzeni i społecznej inicjatywy.

Czy będzie to doskonale zorganizowany miejski kontener czy raczej nowy rodzaj miejsca publicznego, zobaczymy.

 

Oddział Warszawa (zgłoszenie P_2018_7730)

Wizja zmedykalizowanego miasta przyszłości rodem z serialu „Black Mirror”. Projekt przedstawia nam przyszłość tylko pozornie oddaloną. Jak donosi Autor/ka zgodnie z prognozami demograficznymi już w 2050 roku na jednego wnuka przypadać będzie dwoje i pół dziadków. Spekulując na temat przyszłości starzejącego się społeczeństwa Autorka koncepcji stworzył/a przenikliwe studium typologii architektury przyjaznej seniorom. Jury doceniło trafność analizy i przedstawionych rozwiązań widząc olbrzymi potencjał rozwinięcia projektu  i stworzenia fragmentu miasta dla seniorów lub/i szczegółowego katalogu nowych rozwiązań im dedykowanych.

„Oddział Warszawa” ma szanse stać się niezwykle ciekawym lustrem, odbijającym sposób organizacji miast przyszłości.