Kontakt

Fundacja im. Stefana Kuryłowicza
ul.Berezyńska 25
03-908 Warszawa

tel. +48 22 616 37 98
fax: +48 22 616 37 99
biuro@fundacja-sk.pl

Media
Majka Duczyńska, SZUSTOW. KULTURA I KOMUNIKACJA
mail: m.duczynska@szustow.com
tel.:  +48 669 663 966

www.fundacja-sk.pl
NIP: 1132855437, Regon: 146122046-00020, KRS: 0000420582
Nr Konta: Alior Bank 91 2490 0005 0000 4530 9386 2240