Stypendium Praktyka

 

praktyka

Stypendium PRAKTYKA to trwający sześć miesięcy program dla młodych architektów,
w ramach którego wybrany w drodze rekrutacji projektant lub zespół otrzymają wsparcie
finansowe i merytoryczne by rozwinąć swoje pomysły na ulepszenie wybranej przestrzeni
publicznej w Polsce. Powstały w ramach stypendium projekt zakończy się publiczną
prezentacją.

Jury Stypendium PRAKTYKA 2017
Mieczysław Godzisz
Ewa Kuryłowicz
Przemo Łukasik
Dorota Szlachcic
Agnieszka Szultk
Jakub Wacławek
Aleksandra Wasilkowska

Harmonogram konkursu:

24 kwiecień 2017 – ogłoszenie Konkursu na Stypendium PRAKTYKA 2017
24 kwiecień 2017 – 30 czerwiec 2017 – termin na zadawanie pytań
14 lipca 2017 – ostateczny termin na udzielanie odpowiedzi na złożone pytania
24 kwiecień 2017 – 31 lipiec 2017 – rejestracja uczestników Konkursu i złożenie materiałów konkursowych I etapu
01 sierpień 2017 – 31 sierpień 2017 – obrady Jury w I etapie
31 sierpień 2017 – ogłoszenie finałowych prac i finalistów I etapu Konkursu

——-

01 wrzesień 2017 – 01 październik 2017 – Stypendium I stopnia – praca finalistów nad koncepcjami wstępnymi
01 październik 2017 – ostateczny termin złożenia materiałów konkursowych II etapu
10 październik 2017 – prezentacja prac finalistów
10 październik 2017 – obrady Jury w II etapie
11 październik 2017 – ogłoszenie wyników Konkursu, tj. zwycięskiej koncepcji wstępnej i laureata Konkursu
18 październik 2017 – ostateczny termin zawarcia umowy stypendialnej

——-

18 październik 2017 – 15 marzec 2018 Stypendium II stopnia – praca Laureata nad dalszym rozwojem koncepcji wstępnej i stworzenie Projektu
publiczna prezentacja Projektu nastąpi podczas IV wykładu „Od wizji do projektu”.

 

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Wykształcenie/Nazwa uczelni/Rok ukończenia

Adres pocztowy do korespondencji

Adres e-mail

Telefon

Temat pracy (do 50 znaków)

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Wykształcenie/Nazwa uczelni/Rok ukończenia

Adres pocztowy do korespondencji

Adres e-mail

Telefon


Adres e-mail

ID (otrzymane w mailu)

Załącz pracę (format pdf lub zip nie więcej niż 30MB)

Oświadczam, że praca zgłoszona na konkurs jest moim autorskim dziełem i nie była nigdzie przedtem publikowana. Akceptuję Regulamin Konkursu Teoria oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji.

Tak, zgadzam się z powyższym oświadczeniem