Teoria

Do pobrania

teoria

Konkurs TEORIA to program dla młodych architektów, w ramach którego zwycięski tekst o tematyce relacji architektury i kultury, zostanie opublikowany w dwujęzycznej serii wydawniczej Architektura Kultury Kultura Architektury. Każda edycja konkursu kończy się publiczną prezentacją książki.

Regulamin Konkursu TEORIA 2018:
FSK_T_2018_Regulamin Konkursu TEORIA_rev01
FSK_T_2018_Załącznik_1_istotne_postanowienia_umowy
FSK_T_2018_Załącznik_2_pełnomocnictwoy
FSK_T_2018_FAQ

Jury Konkursu TEORIA 2018:
Ewa P. Porębska
Agnieszka Jacobson-Cielecka
Grzegorz Piątek
Jacek Purchla
Bogna Świątkowska
Marta Urbańska

Harmonogram Konkursu TEORIA 2018:
01 październik 2018 – początek rejestracji i zadawania pytań
15 październik 2018 – początek nadsyłania prac konkursowych
11 listopad 2018 – deadline na zadawanie pytań
19 listopad 2018 – publikacja FAQ
06 grudzień 2018 – deadline na przesyłanie prac konkursowych
10 grudzień 2018 – 20 luty 2019 – ocena prac konkursowych
26 marzec 2019 – ogłoszenie wyników Konkursu
26 marzec 2019 – wręczenie dyplomu i publiczna prezentacja tematyki zwycięskiej pracy
05 kwiecień 2019 – zawarcie umowy
01 październik 2019 – publikacja zwycięskiego tekstu

 

 

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Wykształcenie/Nazwa uczelni/Rok ukończenia

Adres pocztowy do korespondencji

Adres e-mail

Telefon

Temat pracy (do 50 znaków)

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Wykształcenie/Nazwa uczelni/Rok ukończenia

Adres pocztowy do korespondencji

Adres e-mail

Telefon

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Wykształcenie/Nazwa uczelni/Rok ukończenia

Adres pocztowy do korespondencji

Adres e-mail

Telefon


Adres e-mail

ID (otrzymane w mailu)

Załącz pracę (format pdf, nie więcej niż 10MB, objętość pracy: min.1 - max.2 arkusze wydawnicze, w tym grafika min. 1/3 - max 1/2 objętości pracy)

Oświadczam, że praca zgłoszona na konkurs jest moim autorskim dziełem i nie była nigdzie przedtem publikowana. Akceptuję Regulamin Konkursu Teoria oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji.

Tak, zgadzam się z powyższym oświadczeniem