Do pobrania

O Fundacji

Działalność Fundacji im. Stefana Kuryłowicza ma na celu wspieranie i promocję odważnej i odpowiedzialnej twórczości architektonicznej. Patron Fundacji, Profesor Stefan Kuryłowicz był wybitnym twórcą architektury. Wierzył, że ład architektoniczno – urbanistyczny można osiągnąć dzięki mądrej współpracy profesjonalistów z różnych dziedzin. Uważał także, że dobra reputacja jest koniecznym warunkiem swobody twórczej, która jest przyznawana twórcom przez społeczeństwo, dlatego przez całe życie dążył do umocnienia pozycji zawodu architekta w świadomości społecznej.

Promowanie niezwykłej spuścizny Stefana Kuryłowicza – postawy zawodowej wybitnego architekta, a także jego osobistych sukcesów: zrealizowanych budynków, dokonań publicystycznych, koncepcji biznesowych oraz dorobku dydaktycznego – to cel, który Fundacja zobowiązuje się z realizować z najwyższą starannością.

Szczególną formą spełnienia dążeń Fundacji jest nagroda im. Stefana Kuryłowicza, przyznawana w dwóch kategoriach – TEORIA i PRAKTYKA.

Fundacja inicjuje również działania popularyzujące zawód architekta oraz upowszechnianie zasad ładu architektonicznego i urbanistycznego w przestrzeni publicznej. Ponadto wspiera przedsięwzięcia wspomagające rozwój społeczności lokalnych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego, w tym, na rzecz ochrony i konserwacji zabytków.

Czytaj dalej

Programy

Stefan Kuryłowicz wierzył, że każde zadanie architektoniczne może być aktem prawdziwie twórczym. Warunkiem jest harmonijne połączenie pragmatyzmu, jakiego wymaga część inżyniersko-ekonomiczna, i piękna, jakie wyzwala odważnie pokierowana, bogata w wiedzę wyobraźnia. Zgodnie z tą myślą nagroda imienia Stefana Kuryłowicza jest przyznawana w dwóch kategoriach – TEORIA i PRAKTYKA.

Rada Fundacji

Partnerzy Fundacji:

 

Przyjaciele Fundacji